Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak

adres_kitap

PATENTLE KAZANMAK! Kitabı ÇIKTI!

          
        

 

Google Grupları
TÜRKiYE PATENT HAREKATI
Bu grubu ziyaret et

İhracatta Patentin Önemi
Buluşların korunmasını sağlayan patent sistemi günümüzde dünyadaki hemen her ülkenin katıldığı ortak uluslararası antlaşmalarla hukuki bir düzene oturtulmuştur. Ancak uluslararası hükümler çerçevesinde düzenlenen antlaşmaların yanında her ülke kendi kanunlarına uygun şartlar içerisinde patentler hakkında düzenlemelerde bulunmuştur.  
 
 
Bu sebeple bizim ülkemizde de olduğu gibi patentler için genel kural; Patent konusu buluşun yalnızca patent başvurusu yapılan ülke sınırları içerisinde buluş sahibine koruma hakkı sağlamasıdır. Patent konusu ürünlerin ihracatta önemi özellikle bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Küresel Dünya ekonomisinde ülkelerin uluslararası çerçevede önemli bir yer edinmesi, küresel rekabetçilik endeksinde çıkacağı noktayı belirlemektedir. Küresel rekabetçilik endeksi sıralamasında birçok unsur istatistiğe dâhil edildiği gibi en önemli kavram ülke ekonomisine ihracatın sağladığı katkı payıdır. 
 
Ülkemiz gibi tarım vb. unsurlarda farklı iklim çeşitliliklerinin de katkısıyla doğal ürün yönünden üretim kapasitesi yüksek olup ihracatı bu anlamda gelişmiş ülkeler eski dönemlerde küresel rekabetçilik endeksinde üst sıralarda yer almaktaydı. Ancak son yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte teknolojik unsurlarında pazarlanabilmesi durumu ile birlikte ihracatta en yüksek payı teknolojik ürünlerini dış ülkelere pazarlayabilen ülkeler almaya başlamış olup küresel rekabetçilik endeksinde üst sıralar bu ülkelerin hâkimiyetine geçmiştir. 
 
Bu aşamada teknolojik bir ürünün ihraç edilmesi durumunda ihraç edilen ülkede benzerlerinin taklitlerinin önüne geçilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bir ülkede gerçekleştirilen buluş o ülke kapsamında patentlendiğinde sadece ilgili ülke sınırlarında koruma sağlamakta ve dolayısıyla diğer ülkelerde ürünün taklit edilmesi durumunun önüne geçmediği gibi Dünya pazarında birçok rakip doğmasına ve ürünün Pazar payının düşmesine engel olamamaktadır. 
 
Bu dezavantajın giderilmesi doğrultusunda patentin menşei olan ülkede başvurusunun yapılmasından sonra 12 ay içerisinde diğer ülkelerde başvuru yapıp patent alınabilmesi yönünde yalnızca ilk başvuru sahibine rüçhan (öncelik) hakkı tanınmıştır. 
 
Örnekle patent kanunu; ülkemizde yapılan bir buluşun ülkemiz sınırları içerisinde korunmak için Türk Patent Enstitüsüne başvurusu yapıldıktan sonra 12 ay boyunca diğer ülkelerde de başvurusunun yapılması hakkını buluşçuya öncelikli hak olarak sunmaktadır. Maalesef bu hak çok yaygın bilinmediğinden uluslararası anlamda ülkemizi ön plana atacak buluşların yurtdışında anonim olmasına sebebiyet vermekte dolasıyla ihracat anlamında teknolojik ihracat payımızın düşmesine sebebiyet vermektedir.
Son yüzyıldan örnekle son bir yılda Samsung firmasının patent haklarından doğan ihracat payından kazancı ve Güney Kore’ye kazandırdıkları ülkemiz dış borcuna eşit miktarda olup patentin ihracattaki önemini yüzümüze vuran en önemli gerçeklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Ülkemizin son dönem de yaptığı teşvik atılımlarıyla ve ülkelerin toplu araştırma raporu düzenleyen PCT (patent işbirliği antlaşması) sisteminin toplu patent başvurusu yaptırma olanağı ile birlikte yurtdışı patent başvuru sayılarımız gün geçtikçe artmakta ve bu patentlerin ihracattaki payı istatistiklere bakıldığında açıkça gözlemlenmektedir. 
Ülkemizde yurtdışı patent alımı hızının giderek artması için herkesin kendi buluşlarının yurtdışında patentlenme olasılığını tartması ve geç kalmadan işlem yaptırması gerekliliği yukarıdaki yazılanlardan da açıkça gözlemlenmektedir. Dünya ihracatında söz sahibi olabilmen yegâne yolu budur!   

Erol Köksalanlar
Müh. Patent Vekili