Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak

adres_kitap

PATENTLE KAZANMAK! Kitabı ÇIKTI!

          
        

 

Google Grupları
TÜRKiYE PATENT HAREKATI
Bu grubu ziyaret et

Gâvur icadı
Ülkemizin buğday ambarı İç Anadolu ovasına biçerdöğer 70'li yıllarda girdi. 80'li yıllarda yaygınlaştı. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında okuduğumuz 'gâvur icadı' tepkisini veren kuşaklar da o dönemlerde hâlâ 'tedavülde' idi. Meğer biçerdöğerin patenti Amerika'da 21 Haziran 1834'te tescil edilmiş imiş. Türk Patent Enstitüsü'nün
kayıtlarına göre 1998 yılında 214 yerli başvuru yapılmış ve bunlardan sadece 32'sine patent verilmiş. Patent yasasının uluslararası normlara uygun düzenlendiği 1994 yılından, son kayıtların açıklandığı 98 yılına kadar muhtelif kategorilerdeki rakamları topladım, 5 bin 574 yerli tescil var. 1970 yılına gelindiğinde Amerika'da ise, 3 milyon beş yüz bininci patent tescili yapılmış. Yaptığı işi insanımız parmaklarının ucuyla tutuyor.  
İşe kendini verme yok, eksikleri gidermek için kafasını yorma yok, yeni şeyler arama yok, işi bir aşk, bir ibadet haline getirmek için çabalama yok. Mühendisinden hukukçusuna bütün okumuşların birinci ve öncelikli gündemini ideolojiler ve toplum ömrünü boşa ziyan eden faydasız siyaset oluşturuyor. Evet, heder olan insan ömrü değil, toplum ömrü. Yıllar değil, yüzyıllar. Herkesin kendi uzmanlık veya ilgi alanıyla ilgili yoğunlaştığı zaman ulaşamayacağı en az bir yenilik, ya da pek çoğunun keşfedemeyeceği bir buluş olabilir mi? Yeter ki yoğunlaşma olsun, zihnin gayreti ve birikimin ışığı görülsün.
Toplumsal ve siyasal hayatın gündemi ister istemez insanların zihninde belli bir kısmı dolduruyor. Ama bu ülkenin bu anlamdaki boş ve sürekli gerilimli gündemi, bütün zihinlerin bütün kısımlarını ve son yüzyılların bütün zamanlarını boşluk bırakmadan doldurur halde.
Britanya, ilk patenti 1617 yılında tescil ediyor. Amerika 1641'de ilk patenti veriyor. Amerika'yı dünyanın en büyük endüstriyel gücü haline getiren ilk temel olarak da George Washington'ın 1790 yılında yasalaştırdığı patent sistemi görülüyor.
Ve bu tarih, Graham Bell'den Henry Ford'a Edison'a, otomobilden, radyoya, ampule ve tarımdan eczacılığa, sanayiye ve nihayet bilgi çağına kadar bütün alanlarda yeni dünyanın temelini oluşturan en önemli tarihlerden biri haline geliyor.
Biz zindanlarda, saraylarda padişahlar boğazlıyorduk o tarihlerde. Sonra 'Jön Türk - Osmanlıcı' kavgalarına tutuştuk. 'Kızıl Sultan -Ulu Hakan' tartışmaları yaptık. 'İlerici- Gerici' kavgalarımız yıllarımızı aldı. Genlerimize işlemiş kavgayla yaşamak histerimiz şimdi aylarımıza mal olan 'KHK' öfkesiyle sürüyor.
Tabii kendimizle birlikte ülke birikimini de bütünüyle meşgul ettiğimizin farkında olmayarak.
Amerikan köylüleri tarımda yeni buluşlar için zekâlarını parlatırken, bizim köylülerimiz de yüzlerce yıldır bu kavgayı uzaktan seyredip, kahvehane tembelliklerini renklendirdiler. Ürün nasıl artar diye ataları düşünmedi, onlar da düşünmüyor. Toprak nasıl daha verimli kılınır diye ataları düşünmedi, onlar da düşünmüyor. Ne gördülerse, maymun gibi yöneldikleri taklidi sürdürüyorlar.
Oysa küçük bir bilginin üstüne konan yine küçük bir katkı, ne büyük sonuçlar doğurur. Bilgi ve keşif, yeni bilgiler yeni keşifler getirir. Kasketli amcalarım da şehirdeki 'münevverleri' gibi bu küçük şeylerle uğraşmayı 'küçük adamların işi' olarak yüzyıllar boyu küçümseyegeldiler.
Gelin büyük bir ülke olmak istiyorsak, aydınıyla-köylüsüyle hep birlikte artık 'küçük' işlere yönelelim. İnsanların ilgisini 'küçük' işlere yöneltecek yeni bir gündem açalım.
 

Makaleler

Patent Korumanın Önemi
İnsanoğlunun diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünebilir bir varlık olmasıdır. Tarih boyunca insanoğlu düşünme eylemi sonucunda maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ürünler geliştirir. İşte insan düşüncesinin ürünü olan bu yeniliklerin
Devamını oku...

 

Makaleler

İkitelli markalaşmaya gidiyor
KOBİ şehri İkitelli OSB, yapısal dönemden yaşamsal dönüşüme geçti. Yaklaşık 20 yıldır devam eden kemikleşmiş sorunlarına tek tek çözüm bulan İkitelli OSB için 2007; üretim, ticaret, istihdam ve markalaşma yılı olacak. Yaklaşık 700 hektar alan üzerinde
Devamını oku...