Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak

adres_kitap

PATENTLE KAZANMAK! Kitabı ÇIKTI!

          
        

 

Google Grupları
TÜRKiYE PATENT HAREKATI
Bu grubu ziyaret et

Faydalı Model Belgesi
Küçük buluşlar için alınan faydalı model belgesi 10 yıllık korumayı sağlıyor. Bu faydalı model belgesi için herhangi bir araştırma ve incelemeye yapılmadan sadece müracaat ederek ilana açılıyor.Bu ilan süresinden sonra belgeye bağlanıyor. Yaklaşık 12 ayda bu belgeyi alabiliyorsunuz. Bu da Türkiye ’de en çok tercih edilen müracaat şeklidir.
Yıllık 2 bin 500 civarında başvuru yapılıyor. Marka 10 yılda bir yenilenebilidiği halde faydalı model belgesi yenilenemiyor, süresi dolunca kamuya maloluyor. O yüzden bu yeniliği geliştirmek için harcamış olduğunuz maliyeti  on yılda çıkarmanız gerekiyor. 
 
Avrupa Patent Sözleşmesi ile  diğer 19 Avrupa ülkesinde alınmış patenlerin Türkiye’ye girişi kolaylaşmış, maliyetler çok aşağılara çekilmiş oldu. Bu nedenle şu anda Türkiye ’yi tescilini yapmak için işaretlemiş olan patent sayısı 20 binin üzerindedir. Bunları Avrupa Patent Ofisi’nden görebiliyoruz. 2005 içinde bunun asgari 10 bininin Türkiye’ye geleceği tahmin ediliyor. Böylece Türk sanayicisinin bu patentler karşısında tedbir alması lazım.
Zaman kaybı ortadan kalkıyor
14-15 ay gibi bir zaman kaybını ortadan kaldırıyoruz. İkincisi müracaatçının harcayacağı parasal maliyeti de ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Sanayicilerimiz kendilerinin müracaat yapmasıyla bir vekilin müracat yapması arasındaki farkı böylece yaşamış oluyor.
Çin, en çok fason üretimi vurdu
Çin tehditinde en çok zararı fason üretim yapanlar görüyor. Çünkü maliyet ön planda oluyor. Bugün çok ünlü markalara fason üretim yapabiliriz. Ama yakın gelecekte bu rekabet avantajını kaybettiğimiz zaman bizi terkedeceklerdir.
Patent kültürü ülkemizde gelişmedi
Bugün Türkiye ’de malesef çok az sayıda patent var. Yerli yıllık başvuru sayıları 500 civarında… Diğer ülkelere kıyasla mesela Japonya’da bu sayı yıllık 350-400 bin civarında, ABD’de 250 binden fazla, Almanya’da 100 binin üzerinde… Bu sayılar patent kültürünün ülkemizde henüz gelişmediğini gösteriyor.
Ali ÇAVUŞOĞLU
Genel Müdür
Adres Patent Ltd. Şti.
 

Makaleler

Patent Korumanın Önemi
İnsanoğlunun diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünebilir bir varlık olmasıdır. Tarih boyunca insanoğlu düşünme eylemi sonucunda maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ürünler geliştirir. İşte insan düşüncesinin ürünü olan bu yeniliklerin
Devamını oku...

 

Makaleler

İhracatta Patentin Önemi
Buluşların korunmasını sağlayan patent sistemi günümüzde dünyadaki hemen her ülkenin katıldığı ortak uluslararası antlaşmalarla hukuki bir düzene oturtulmuştur. Ancak uluslararası hükümler çerçevesinde düzenlenen antlaşmaların yanında her ülke kendi kanunlarına uygun şartlar içerisinde patentler hakkında düzenlemelerde bulunmuştur.  
 
 
Devamını oku...