Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak

adres_kitap

PATENTLE KAZANMAK! Kitabı ÇIKTI!

          
        

 

Google Grupları
TÜRKiYE PATENT HAREKATI
Bu grubu ziyaret et

Sanayinin rekabeti olmasında Patent, Marka ve Faydalı Model Tasarımının rol nedir?
Gerek patent, gerek marka ve faydalı model sanayide özgün üretimin, farklılığın ortaya koyduğu rekabet üstünlüğü yakalamanızı sağlar. Bugün Türk sanayicisini, başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri ciddi olarak tehdit etmektedir. Özellikle ABD ve AB ülkelerine yakın olması
ve kaliteli fason üretimi, lojistik desteği gibi nedenlerle bu ülkelerde büyük pazarlar yakalayan Türk sanayicisi, Uzakdoğu ülkelerinin daha uygun koşulları sunmaları nedeniyle ciddi yaralar aldı. Halen de bu ülkelerde Pazar kaybetmeye devam etmektedirler. Bu tehdidin avantaja dönüştürmenin yolu markalaşmadan, faydalı modellerle, yeni buluşlarla özgün üretimler ortaya koymaktan geçmektedir. Bugün özgün üretimi gerçekleştirebilen firmalar ayakta kalabilmekte, yeni pazarlar yakalayabilmekte, ortaya koydukları alternatif üretimlerle tehdit unsuru olan ülkelere karşı rekabet üstünlüğü elde edip büyümenin önündeki engelleri kaldırmaktadırlar. Bunu sağlayamayan firmalar ise bir bir faaliyetlerine son verip farklı sahalarda şanslarını deneme yolunu seçmektedirler. Bu konuda son olarak şunu söyleyebilirim ki gelecek özgün üretim gerçekleştirenlerin olacaktır. Hiçbir güç, ekonomik sarsıntı bu firmaları büyümekten alıkoyamayacaktır.
Ülkemizdeki Patent, Marka ve Faydalı Model Tasarım sayılarından hareketle Türk sanayisinin rekabet durumunu nasıl yorumluyorsunuz?
Bu soruya cevap vermeden önce bazı sayısal rakamlar vermek istiyorum. Çünkü bir firmanın veya ülkenin neden büyük olduğunu, rekabet üstünlüğü elde ettiğini en iyi sayısal verilerin anlatacağına inanıyorum. Bugün dünya devlerinin patent sayılarına baktığımızda, Micrasoft 19.722, Intel 26.172, Mitac 1.535, Ford Motor 25.174, Huyundai Motor 30.272, Toyota Motor 48831, Honda Motor 83.301 adet patent almışlardır. Ülke olarak patent sayılarını başta ortaya koymuştuk. Buna karşın Türk firmalarından il 100’e girenler arasından Vestel 24, Arçelik 684, Fırat Pilastik 5, Beko 8, Aygaz 17, Paşabahçe 3, Aselsan 8, Otosan 2, Sabancı 16 adet patent üretmiş. Dünya devleri firmalara karşı rekabet üstünlüğü elde edemeyişimizin nedenleri de bu tabloda açıkça ortaya çıkmaktadır. Mevcut durumda ucuz üretimle elde ettiğimiz pazarların genişlemesini sağlamak için bu sayılarımızın daha fazla Ar-Ge çalışmalarıyla sağlanması gerektiğine inanıyoruz.
Bu konudaki bilinci geliştirmek için neler yapılmalı, Adres Patent olarak siz ne yapıyorsunuz?
Türkiye’de en büyük eksiklik patentin, markanın öneminin henüz anlaşılamamış olmasıdır. Maalesef bu konuda ciddi bir eğitim boşluğu vardır. Bu boşluğun giderilebilmesi için Türk Patent enstitüsü girişimleri sonucu okullarda eğitim müfredatına konulmaya başlanmıştır. Ancak bu bilgiyi, eğitimi verebilecek eğitim kadroları maalesef yetersizdir. Bunun yanında ezberci eğitim modelinin ortadan kaldırılıp araştırmaya dayalı bir eğitim modelinin geliştirilmesi, okullardaki laboratuar çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Bunların yanında da devlet olarak Ar-Ge çalışmalarına desteğin daha da artırılması en azından AB ülkeleri seviyesine çıkarılması gerekmektedir.
Adres patent’e gelince; Adres patent 2000 yılı Ağustos ayında Türkiye’nin marka patent konusundaki ciddi eksikliği, bilinç azlığını fark eden Av. Ali Yüksel, Av. Hilmi Özalp ve Av. Ali Çavuşoğlu tarafından bu konuda aydınlatma görevini üstlenmek amacıyla kuruldu. Biz daha kurulduğumuz ilk günden beri yoğun bir şekilde sanayicilerimiz aydınlatmak için çalışmalara başladık. Yaptığımız araştırmada toplumun aydınlatılması noktasında basının yeterli derecede kullanılmadığını fark ettik. Ve bu mecraya ağırlık vererek gerek makale gerek haber, gerekse araştırma yazılarıyla marka patentin rekabet üstünlüğü sağlamadaki önemini anlatmaya çalıştık. Bu çabamız sanayiciler tarafından büyük bir taktirle karşılandı ve Adres Patent’in büyümesinde etkili oldu. Müşterilerimizin teveccühleri sonucu Adres Patent bu alanda faaliyet gösteren firmalar arasında lider kuruluşlardan birisi oldu. Şu anda 60’den fazla uzman personelimizle İstanbul merkez olmak üzere İzmir, Ankara ve Denizli şubelerimizle en doğru ve sağlıklı hizmeti verebilme mutluluğunu yaşıyoruz.
Son olarak da eğitimin önemine inanan firma olarak hem personelimizin bilgi düzeyini artırmak hem de sanayicimize daha sağlıklı bilgiyi yüz yüze verebilmek adına Patent Akademisi’ni kurduk. Gelecekte toplumdaki bilincin aha da artırmak adına ne yapılması gerekiyorsa o adımları atmaktan da çekinmeyeceğiz. Bunun için gerekli çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.
Ali ÇAVUŞOĞLU
Genel Müdür
Adres Patent Ltd. Şti.