Marka davalarında hukukçulara ve marka sahiplerine önemli bir kaynak

adres_kitap

PATENTLE KAZANMAK! Kitabı ÇIKTI!

          
        

 

Google Grupları
TÜRKiYE PATENT HAREKATI
Bu grubu ziyaret et

Ülkemizdeki Patent, Marka ve Faydalı Model Tasarım sayıları nereden nereye geldi?
Türkiye patent konusunda istediği gelişmeyi henüz gösteremezken marka tescil sayılarında AB ülkeleri arasında ön sıralarda yerini aldı. Bu durum Türk Patent Enstitüsü (TPE) verileri ortaya konulduğunda daha da belirginlik kazanıyor.
1981 yılında 157 adet yerli, 368 yabancı patent başvurusu yapılırken, bu rakam 2005 yılında 944 yerli, 95 adete ulaştı. Ancak 24 yıllık toplam tablo göz önüne alındığında ise alındığında ise 6.186 adet yerli, 15.308 adet de yabancı patent başvurusunun yapıldığını görüyoruz.
En çok başvuru ise yabancılar 1995 yılında 1.514 adetle rekor düzeye çıkmışlar. Ancak tescil edilen patent başvuruları dikkate alındığında ise, 1981 yılında 26 yerli, 254 de yabancı patent sahibi tescil belgesi aldığını görüyoruz. 2005 yılına gelindiğinde bu rakam 95 adet yerli patent sahibi tescil belgesine kavuşurken, 216 adet yabancı patent sahibi tescil belgesini almış. Toplamda 1.239 yerli patent sahibi tescil belgesi almaya hak kazanırken, 10.224 yabancı başvuru sahibi patent belgesini eline alabilmiş. Bu rakamlar göz önüne alındığında kendi ülkemizde dahi yabancı firmaların yerli firmalardan daha çok patent müracaatı yaptığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
Buna karşın faydalı model başvurularında büyük bir artış olduğunu söylemek mümkün. Faydalı modelde 1995 yılında 34 adet yerli, 3 adet yabancı başvuruyla başlanırken 2005 yılında bu rakam yerlide 1.882 yerli, 21 adet de yabancı başvuruya ulaştı. Toplamda ise 7.882 adet yerli, 141 adet de yabancı faydalı model başvurusu yapıldı.
Bu tablonun tescil edilenler kısmına baktığımızda ise ilk tescil belgelerinin 1997 yılında gelmeye başladığını görebiliyoruz. 1997 yılında 113 adet yerli başvuru sahibi tescil belgesi aldı, 4 adet de yabancı başvuruı sahibi tescil belgesine kavuştu.
2005 yılında ise bu rakam yerlide 965’e, yabancıda ise 12’e yükselmiş. Toplamda ise 3.544 adet yerli, 84 adet de yabancı firma faydalı model tescil belgesi verilmiş.
Türkiye’nin marka başvuru rakamları ile tescil edilenlerin sayısına baktığımızda umut verici bir tablo göze çarpıyor. 1991 yılında 11.591 adet marka başvurusu yapılırken 2.668 adet de yabancı marka başvurusu yapıldığını görüyoruz. 2005 yılına geldiğimizde ise 48.979 adet yerli, 10.133 adet de yerli marka başvurusu yapıldı. 1994 yılında 6.013 yerli, 2.367 adet yabancı marka sahibi tescil belgesi alabilirken, 2005 yılında 27.432 adet yerli, 6.454 adet yabancı marka sahibi tescil belgesi almış.
Gelişmiş ülkeleri baz alırsak söz konusu alanlardaki tescil sayımız yeterli mi, bu konuda dünyadaki yerimiz nedir?
Marka başvuru ve tescil sayılarımızı dikkate alırsak iyi konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak, asıl ülkeye katma değer taşıyacak, büyük royality elde etmesini sağlayacak, ülkenin gelişmişliğini yükseltecek konu patent sayımızın yeterli olup olmadığıdır. Bunu anlamak için WIPO’nun PCT rakamlarına bakmak yeterlidir. WIPO kaynaklarından en sağlıklı bilgi alabildiğimiz 2003 yılında Japonya 413.093, ABD 310.944, G. Kore 135.625, Almanya 64.518, Rusya 34.870, İngiltere 31.624, Çin 23.354, Fransa 16.850, Meksika 12.206, Polonya 6.241, Bulgaristan 1.624, Türkiye 848, Yunanistan 541 adet patent başvurusu yapmış. Bu tablo çok açık olarak gösteriyor ki Türkiye patent sayısında oldukça gerilerde yer alıyor.
Yine WIPO’nun 2005 yılı istatistik bilgilerine göz attığımızda en fazla faydalı model başvurusunu Çinlilerin yaptığını görürüz. Buna göre Çin, geçen yıl 93.139 adet faydalı model başvurusu yaptı. Buna karşın da aynı yıl 57.484 adet de faydalı model tescil belgesi aldı. Diğer ülkelere göz attığımızda Güney Kore 39.417, Almanya 23.428, Japonya 8.603, Rusya 6.696, İspanya 3.103 başvuru yaparken Türkiye ancak 927 adet başvuru yaptığını görürüz. Tüm bunlara karşın aynı yıl Güney Kore 39.957, Almanya 17.188, Japonya 7.793, Rusya 5.611, İspanya 2.943 adet faydalı model tescili belgesini eline alırken Türkiye 390 adet belge alabildi.
Az önce ortaya koymuş olduğum sayısal tabloyu göz önünde bulundurarak sorunuzun cevabına gelince; Türkiye’nin patent ve faydalı model başvurularında oldukça gerilerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar son yıllarda sayısal rakamlarda kıpırdanmalar olsa dahi bu oldukça yetersizdir. Bu tabloyu istenilen seviyelere çıkarmak için devletimizin Ar-Ge çalışmalarına en azından AB ülkeleri standartlarında destek ayırması gerekir. Eğer, rekabet üstünlüğü yakalamak istiyorsak, marka, patent ve faydalı model ortaya koyma gücümüzün yükseltilmesi, bunun için çalışmaların artırılmasında büyük fayda vardır. 
Ali ÇAVUŞOĞLU
Genel Müdür
Adres Patent Ltd. Şti.